ŠV Kolíňany 8. 6. 2008

Špeciálna klubová výstava KOLÍŇANY – 8. 6. 2008

Rozhodca: Viera Vítková, SK

Výsledky si môžete pozrieť v povýstavnom katalógu | FOTOGALÉRIA 

Dňa 8. 6.2008 – Novovzniknutý COCKER SPANIEL CLUB Slovakia poriadal svoju prvú špeciálnu výstavu. 
Prihlásilo sa hneď na začiatok 37 anglických kokeršpanielov zo Slovenska, Čiech a Maďarska.

Špeciálka sa prvýkrát odohrávala mimo výstavného areálu, na ihrisku v Kolíňanoch,
vzdialených od Nitry asi 12 km. Mala veľmi príjemný, rodinný charakter, nechýbal pravý poľovnícky guláš z diviaka, pivo, množstvo odmien a pohárov pre psích miláčikov.

Všetci prítomní skonštatovali, že CSC začal príjemnú tradíciu špeciálnych výstav.

Asi sa nenašiel nikto, kto odchádzal z tejto milej udalosti sklamaný. A to je podstatné, o čo by nám malo s našimi psíkmi ísť – hlavne o dobrú zábavu a príjemné priateľské stretnutia.

Veľké poďakovanie patrí predovšetkým Marekovi Solčanskému, ktorý mal najväčší podiel na zdarne zorganizovanej akcii, ale aj ostatným členom výstavného výboru.

Taktiež je treba poďakovať sponzorom celej akcie:

  • p.Petr Studeník – ch.s. Black Petrs venoval pohár pre víťaza Špeciálnej výstavy – BOB
  • Obecný úrad Kolíňany zdarma poskytol priestor futbalového ihriska
  • p. Rudolf Petrovský zabezpečil bohaté občerstvenie pre všetkých
  • p. Jana Lančaričová poskytla odmeny pre psíkov
  • firma Greenfish sponzorovala odmeny pre vystavovateľov, aj ich šampiónov
  • výstavu sponzorsky podporili aj firma Kontúra a Slovenský poľovnícky zväz