Klubový šampión

Podmienky pre udelenie titulu klubový šampión

Pes/suka musí získať 3 x CAC alebo 2 x CAC a 1 x CAJC z klubovej alebo špeciálnej výstavy Cockerspaniel clubu, prípadne z výstavy, na ktorej sa CSC organizačne spolupodieľa.

  • Na tento titul má nárok iba pes/suka, ktorý/á je v majetku (alebo spolumajiteľstve) člena CSC.
  • Získané tituly sa psovi/suke počítajú len z obdobia, v ktorom mal majiteľ aktívne členstvo, t.j. v deň výstavy mal zaplatený členský poplatok na príslušný rok.
  • Titul Klubový šampión je titul čestný, ktorý ale neoprávňuje psa/suku k zaradeniu do triedy šampiónov na žiadnej výstave.
  • Psovi/suke bude po splnení podmienok na najbližšej klubovej akcii udelený titul Klubový šampión a odovzdaný pohár a diplom. 
  • Tituly sa počítajú s platnosťou od 1.5.2008.

Klubový šampión 2024