Kontakt

Pre aktualizácie vašich údajov na web stránke kontaktujte výhradne pani Ivetu Uhrovú, matrikárku a ekonómku CSC prostredníctvom tohoto formulára.