Koker roka

Fotografie jedincov si môžete pozrieť vo FOTOGALÉRII.

Každoročne  vyhodnocujeme úspešnosť jedincov registrovaných v klube na výstavách a skúškach z výkonu. Vyhodnotenie je uverejnované na internete.

Bodujú sa všetky výstavy a skúšky na Slovensku aj v zahraničí, ktorých sa pes (suka) zúčastnil v danom roku, podľa nasledovných tabuliek.

Bodovacie tabuľky:

Hodnotenie z výstavy Počet bodov 
Veľmi nádejný2 body
Výborný1 bod
Výborná 42 body
Výborná 33 body
Výborná 24 body
Výborná 15 bodov
Res.CAC4 body
CAJC + CAC5 bodov
Oblastný víťaz5 bodov
Národný víťaz10 bodov
BOV15 bodov
Najlepší pracovný pes15 bodov
Res.CACIB15 bodov
CACIB20 bodov
Klubový víťaz / Víťaz špeciálnej výstavy30 bodov
BOB, BOB junior25 bodov
BOS20 bodov
BIG V10 bodov
BIG IV15 bodov
BIG III20 bodov
BIG II25 bodov
BIG30 bodov
BIS V junior / veterán10 bodov
BIS IV junior / veterán15 bodov
BIS III junior / veterán20 bodov
BIS II junior / veterán25 bodov
BIS junior / veterán30 bodov
Res. BOD35 bodov
BOD40 bodov
BIS III80 bodov
BIS II90 bodov
BIS100 bodov

V prípade Svetovej alebo Európskej výstavy sa získané body násobia dvomi.

Hodnotenie skúšky z výkonu Počet bodov 
I. – III. Cenapočet bodov v RT/2
Res.CACT35 bodov
CACT40 bodov
Res.CACIT45 bodov
CACIT50 bodov

Pri rovnosti rozhoduje počet najvyšších získaných titulov.

pes 2022 | 1. miesto Dionýsos Domesday, Antošová Andrea 
pes 2022 | 2. miesto Kocel z Bojnických údolov, Studená Ivana
pes 
2022 | 3. miesto  Fiškál z Bojnických údolovŠkrabák Vladimír
suka
 2022 | 1. miesto  Deianeira Domesday,  Antošová Andrea
suka 
2022 | 2. miesto Dorothea z Vejminku, Škrabák Vladimír
suka 
2022 | 3. miesto Arwen z Královskej vyhliadky, Škrabák Vladimír
pes 2021 | 1. miesto Gulliver z Bojnických údolov, Michal Červeňák
pes 2021 | 2. miesto Fiškál z Bojnických údolov, Škrabák Vladimír
pes 2021 | 3. miesto Ludwig z Vejminku, Škrabák Vladimír
suka 2021 | 1. miesto Dorothea z Vejminku, Škrabák Vladimír
suka 2021 | 2. miesto  Arwen z Královskej vyhliadky, Škrabák Vladimír
suka 2021 | 3. miesto Precious Pearl of English Lady, Michal Červeňák
pes 2020 | 1. miesto Drycastle Dandy´s Jolly Joker, MUDr. Felszeghyová Eva

pes 2020 | 2. miesto Fiškál z Bojnických údolov, Škrabák Vladimír
pes 2020 | 3. miesto Ludwig z Vejminku, Škrabák Vladimír
suka 2020 | 1. miesto Dorothea z Vejminku, Škrabák Vladimír
suka 2020 | 2. miesto Drycastle Dandy´s Lara, MUDr. Felszeghyová Eva
suka 2020 | 3. miesto Arwen z Královskej vyhliadky, Škrabák Vladimír


pes 2019 | 1. miesto Drycastle Dandy´s Jolly Joker, MUDr. Felszeghyová Eva
pes 2019 | 2. miesto Ludwig z Vejminku, Škrabák Vladimír
pes 2019 | 3. miesto Fiskal z Bojnických údolov, Škrabák Vladimír
suka 2019 | 1. miesto Drycastle Dandy´s Lara, MUDr. Felszeghyová Eva
suka 2019 | 2. miesto Dorothea z Vejminku, Škrabák Vladimír
suka 2019 | 3. miesto Arwen z Královskej vyhliadky, Škrabák Vladimír


pes 2016 | 1. miesto Craigdean Dream Lover, MUDr. Felszeghyová Eva
pes 2016 | 2. miesto Princ Tobias od Bukové studánky, Maršíková Iva
pes 2016 | 3. miesto Bucifal Andreaste, Najmanová Ivana
pes 2016 | 4. miesto Viggorus Velvet Goldmine, Maršíková Iva
suka 2016 | 1. miesto Drycastle Dandy´s Faye, MUDr. Felszeghyová Eva
suka 2016 | 2. miesto Eila Andraste, Najmanová Ivana


pes 2015 | 1. miesto Craigdean Dream Lover, MUDr. Felszeghyová Eva
suka 2015 | 1. miesto Drycastle Dandy´s Faye, MUDr. Felszeghyová Eva


pes 2014 | 1. miesto Craigdean Dream Lover, MUDr. Felszeghyová Eva
suka 2014 | 1. miesto Cerruti Schönez, Schönigerová Zoja


pes 2013 | 1. miesto Drycastle Dandy`s El Nino, MUDr. Felszeghyová Eva
suka 2013 | 1. miesto Rihana z Chalupecké louky, Kubíková Milada


pes 2012 | 1. miesto Bruce Tarakim, Kubíková Milada
pes 2012 | 2. miesto Drycastle Dandys El Nino, MUDr. Eva Felszeghyová
suka 2012 | 1. miesto Cerruti Schönez, Zoja Schönigerová
suka 2012 | 2. miesto Drycastle Dandys Daisy, MUDr. Eva Felszeghyová


pes 2011 | 1. miesto Bruce Tarakim, Kubíková Milada
pes 2011 2. miesto King of Hearts Made in Austria, Mgr. Ivica Klepšová a Otakar Klepš
pes 2011 | 1. miesto Drycastle Dandy’s Daisy, MUDr. Felszeghyová Eva


pes 2010| 1. miesto King of Hearts Made in Austria, Mgr. Ivica Klepšová a Otakar Klepš
pes 2010 | 2. miesto Bruce Tarakim, Kubíková Milada
pes 2010 | 3. miesto Dick Wilden zo Zámockého parku, Seres Pavol 
pes 2010 | 4. miesto Joshua Blak Petrs, Seres Pavol 
pes 2010 | 1. miesto Balantine Tarakim, Kubíková Milada


pes 2009 | 1. miesto Tip off Schönez, Mgr. Ivica Klepšová a  Otakar Klepš
pes 2009 | 2. miesto King of Hearts Made in Austria, Mgr. Ivica Klepšová a Otakar Klepš
pes 2009 | 3. miesto Phil Maris Dandy Devon, rod. Felszeghyová
pes 2009 | 4. miesto Fredy Kering, Ing. Erich Kočner
suka 2009 | 1. miesto Sonique Schönez, Zoja Schönigerová
suka 2009 | 2. miesto Jasmine Jazz Moravia Mystery, rod. Felszeghyová
suka 2009 | 3. miesto Inka z Chalupecké louky, Milada Kubíková
suka 2009 | 4. miesto Frida Kering, Ing. Erich Kočner, CSc. a Eva Kočnerová
suka 2009 | 5. miesto Della Fiumanna Deep Blue, rod. Felszeghyová


pes 2008 | 1. miesto Phil Maris Dandy Devon, rod. Felszeghyová
pes 2008 | 2. miesto Tip off Schönez, Mgr. Ivica Klepšová a Otakar Klepš
pes 2008 | 3. miesto Billy z Lesních chalúp, Jana Lančaričová
pes 2008 | 4. miesto King of Hearts Made in Austria, Mgr. Ivica Klepšová a Otakar Klepš
pes 2008 | 5. miesto Manaca’s By The Book, Dana Dobrovodská
suka 2008 | 1. miesto Cayenne Billy zo Zámockého parku, Jana Lančaričová
suka 2008 | 2. miesto Jasmine Jazz Moravia Mystery, rod. Felszeghyová
suka 2008 | 3. miesto Della Fiumanna Deep Blue, rod. Felszeghyová
suka 2008 | 4. miesto Bella Wamakaskan, Dana Dobrovodská