Členovia výboru

Predseda

Mgr. Alexander FELSZEGHY
Lazaretská 29
811 09 Bratislava
Tel.:+421 903 409 520
E-mail: felszeghy.alex@gmail.com

Matrikár + ekonóm

Ing. Iveta UHROVÁ
Sliačska 2
831 01 Bratislava 3
Tel.:+421 903 731 646
E-mail: iveta.uhrova@gmail.com

Požiadavky na aktualizácie údajov na web stránke zasielajte výhradne na adresu matrikára.

Vladimír Škrabák

Poradca chovu

Vladimír Škrabák
Komonicova 20
84105 Bratislava
Tel.: 0902149551

Kontrolór klubu

Alena Kelešiová
Hlavná 157/595
919 65 Dolná Krupá