Členovia výboru

Predseda

Mgr. Alexander Felszeghy
Lazaretská 29, 811 09 Bratislava
Tel.:+421 903 409 520
E-mail: felszeghy.alex@gmail.com
Michal Červeňák

Matrikár + ekonóm

Michal Červeňák
Cyrila a Metoda 26, 071 01 Michalovce
Tel.:+421 918 985 193
matrikar.cscsk@gmail.com

Vladimír Škrabák

Poradca chovu

Vladimír Škrabák
Komonicova 20, 84105 Bratislava
Tel.:+421 902 149 551
skrabakv2@gmail.com

Kontrolór klubu

Mgr. Ivana Studená
A. Kubinu 8, 91701 Trnava
Tel.:+421 944 936 637
ivanastudena25@gmail.com