Členovia výboru

Predseda

Mgr. Alexander FELSZEGHY
Lazaretská 29
811 09 Bratislava
Tel.:+421 903 409 520
E-mail: felszeghy.alex@gmail.com

Matrikár + ekonóm

Ing. Iveta UHROVÁ
Sliačska 2
831 01 Bratislava 3
Tel.:+421 903 731 646
E-mail: iveta.uhrova@gmail.com

Požiadavky na aktualizácie údajov na web stránke zasielajte výhradne na adresu matrikára.

Poradca chovu

Bc. Miroslav BÚDA
Bernolákova 15
919 43 Cífer
Tel.:+421 903 194 815
(formou SMS)
E-mail: DBudova@gmail.com

Kontrolór klubu

Alena Kelešiová
Hlavná 157/595
919 65 Dolná Krupá