Cenník poplatkov

Bankové spojenie

Tatra Banka a.s., Bratislava, číslo účtu: 262 50 29 945/1100
IBAN: SK 96 1100 0000 0026 2502 9945
SWIFT: TATRSKBX

Adresa klubu pre platby poštovou poukážkou:
Cockerspaniel Club pri SPZ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava