Zoznam členov

Zoznam členov k 19.02.2024
Por.č.

EČ Prihlášky

člen

Priezvisko

Meno

1

0022/08

Č

Felszeghyová, MUDr. Eva
2

0182/23

R

Badurová Daniela
3

0145/18

R

Bariak Martina
4

0154/19

R

Benda Stanislav
5

0190/23

R

Cifraničová Katarína
6

0140/17

R

Červeňák Michal
7

0021/08

R

Felszeghy, Mgr. Alexander
8

0156/19

R

Frolo Pavol
9

0157/19

R

Frolová Radka
10

0105/11

R

Gorej, Ing. Miroslav
11

0186/23

R

Halušková Ivana
12

0168/22

R

Hitka Branislav
13

0169/22

R

Hitková Iveta
14

0181/23

R

Janov Maderová, JUDr. Lucia
15

0114/12

R

Kelešiová Alena
16

0170/22

R

   
17

0193/24

R

Kontárová Silvia
18

0177/22

R

Lehotai Tomáš
19

0143/18

R

Levická Darina
20

0092/10

R

Levický Pavol
21

0151/19

R

Makuková Katarína
22

0162/20

R

Országh, MVDr. Peter
23

0150/19

R

Ottmárová Katarína
24

0176/22

R

Palkovič Kristian
25

0079/09

R

   
26

0112/12

R

Poláčiková, Ing.Arch., PhD. Linda
27

0192/24

R

Rajj Jozef
28

0126/15

R

Rajjová Viola
29

0172/22

R

Rakovská Veronika
30

0188/23

R

Sládková Mária
31

0160/20

R

Studená Ivana
32

0130/15

R

Škrabák Vladimír
33

0191/23

R

Škrabák Štefan
34

0175/22

R

Škrabáková Tatiana
35

0180/23

R

Šušel František
36

0171/22

R

Šušelová Sylvia
37

0164/21

R

   
38

0031/08

R

Uhrová Iveta
39

0166/21

R

Úradníková Monika
40

0146/18

R

Valková Jana
41

0122/13

R

Vrkoslav Jaroslav
42

0142/17

H

Antošová, Mgr. Andrea
43

0185/23

H

Hajdušíková Eva