Poslanie klubu

Cockerspaniel club bol založený za účelom zastrešenia a zveľadenia chovu plemena anglický kokeršpaniel na Slovensku.

Pre všetkých členov chceme zabezpečiť možnosti pre rozvoj svojich aktivít (výstavy, poľovné skúšky, odborné stretnutia a pod.), informovanosť členov ale aj ostatnej verejnosti prostredníctvom aktuálnej internetovej stránky, klubového spravodaja a chovateľských časopisov.

Zameriame sa aj na naše deti a mládež, aby z nich v budúcnosti vyrástli noví úspešní chovatelia a handleri, ktorí budú naďalej robiť dobrú reklamu tomuto milému plemenu. 

Našim cieľom je aj zlepšenie resp. nadviazanie bližšej komunikácie s inými chovateľskými klubmi či už na Slovensku alebo v zahraničí.

Dúfame, že našou činnosťou získa anglický kokeršpaniel zase veľké množstvo svojich obdivovateľov.

Pes pána Solčanského