Výcvikový deň

Vážení priaznivci plemena, využite možnosť zúčastniť sa výcvikového dňa anglického kokeršpaniela poriadaným CSC.

Výcvik bude viesť rozhodkyňa z výkonu, Ivana Baková.

Miesto konania : Nový Cabaj – Poľovnícke združenie, Nitra – Klokočina, 

GPS súradnice :

48.277472, 18.048379

7.4.2024
Čas : 10:00

Program:

1) Teoretická príprava

  1. výklad kynologických predpisov – všeobecná časť
  2. Farbiarske skúšky malých plemien a výklad ich disciplín (Poslušnosť, vodenie na remeni, sliedenie, správanie po výstrele, práca na pofarbenej 12 hod. stope, odloženie )
  3. Lesné skúšky malých plemien a výklad ich disciplín ( Čuch, hlasitosť, poslušnosť, správanie po výstrele, vodenie na remeni, sliedenie, práca na pofarbenej 4 hodinovej stope ) 

2) Praktická príprava :

a) Farbiarske skúšky malých plemien – nácvik jednotlivých disciplín ( Poslušnosť, vodenie na remeni, sliedenie, správanie po výstrele, práca na pofarbenej 12 hodinovej stope, odloženie )

b) Lesné skúšky malých plemien – nácvik jednotlivých disciplín (čuch, hlasitosť, poslušnosť, správanie po výstrele, vodenie na remeni, sliedenie, posliedka, práca na pofarbenej stope, odloženie) 

Prihlášku spolu s dokladom o úhrade zasielajte na :

Vladimír Škrabák
skrabakv2@gmail.com

uzávierka prihlášok je 2.4.2024