Svetová výstava kokrov 13.5.2011

World Cocker Show popri Spring duo Danube, Bratislava
Posudzovateľ: Alberto Cuccillato, I

Výsledky si môžete pozrieť v povýstavnom katalógu | FOTOGALÉRIA