P.F. 2024

Vážení členovia CSC prajeme Vám úspešné zakončenie roka 2023 a bezstarostné vykročenie do nového roka 2024.

Za Výbor klubu CSC
Predseda klubu Alexander Felszeghy Mgr.