Do pozornosti

Dňa 4.7.2023 sa vdal funkcie a členstva v klube pán Mykola Nevrev.

Na funkciu kontrolora klubu na mimoriadnej clenskej schodzi rezignovala pani Alena Kelesiova a do funkcie kontrolora bola zvolena Mgr.Ivana Studena.