Členské pre rok 2024

Vážení členovia,
Touto cestou Vám chcem pripomenúť, že sa pomaly blíži termín úhrady členského pre rok 2024, termín – do 31.1.2024.
Členské uhradené po tomto termíne bude brané ako pre nového člena a bude treba zaplatiť, znova zápisný poplatok.