Výlet s kokríkmi

V sobotu 22.4. Sme sa vybrali na peknú prechádzku na vrch Zobor. Priateľskú atmosféru výstupu nám vylepšilo aj počasie, krásne slnečné, na vyhliadke bolo vidno do ďaleka niekolko desiatok kilometrov. Chceli by sme poďakovať Martine Bariak za organizáciu dňa a samozrejme aj všetkým účastníkom.  

Dúfame, že sa vidíme aj o rok v ešte väčšom obsadení majiteľov a  priateľov kokríkov.

Výbor klubu CSC