Výcvikový deň

Dňa 7.4. 2024 usporiadal Cockerspaniel klub výcvikový deň pre záujemcov o základy práce so psom v poľovnom revíri.

Absolvovali sme základný teoretický výklad jednotlivých disciplín a potom aj praktické odskúšanie si niektorých disciplín priamo v praxi.

Za zastrešenie a organizáciu celého dňa ďakujem Ivane Bakovej. Osobne sa postarala aj o občerstvenie ,vrátane vlastnoručne uvarenej kapustnice, koláčikov a nápojov. Ešte raz srdečná vďaka.

Ďakujem tiež všetkým zúčastneným za účasť a príjemne strávený čas.

Prikladám ešte pár fotiek z akcie.

Predseda CSC
A.Felszeghy.