Veterinárna prednáška

Veterinárna prednáška MVDr. Ivana Pašeka zo Zvieracej kliniky plus v Trnave 16.3.2013 na konferencii klubu: Reprodukcia psov TU.