ŠV Bratislava 14.5.2010

Špeciálna výstava Bratislava, 14.5.2010, rozhodca: Harry Vella, Malta

Výsledky si môžete pozrieť v povýstavnom katalógu | FOTOGALÉRIA

Začiatkom roku, po členskej schôdzi oslovil novozvolený výbor CSC poriadateľ MVP DuoDanube Bratislava s možnosťou usporiadať jarnú Špeciálnu výstavu pred výstavným víkendom, v piatok, priamo na výstavisku Incheba. A naviac možnosť spoločne sa podeliť o náklady na prácu rozhodcu, ktorý posudzoval aj počas dvoch medzinárodných výstav. S vďakou sme ponuku SKJ prijali a z nominovaných rozhodcov sme si vybrali a pozvali p. Harry Vellu, prezidenta Kynologického zväzu Malta.

Psov sa prihlásilo nad očakávanie – zrejme vďaka pozvanému rozhodcovi z exotickej krajiny, ale tiež možnosti získať 3x CAC (CAJC) počas jedného víkendu. Po ukončení uzavierky sa počet prihlásených psov zastavil na 56 – čo je dosiaľ v historii našich jarných Špeciálnych výstav najvyšší počet.

Domácich reprezentantov doplnila bohatá výprava z Čiech, nechýbali ani Maďari a stálica na našich výstavách – p. K. Kreinze z Rakúska. Už od skorého predpoludnia vládla na výstavisku skvelá nálada – vonku síce bolo psie počasie, ale v hale bolo príjemne. Okolo vopred pripraveného kruhu bolo naozaj dostatok miesta pre vystavovateľov, ktorí sa napoludnie začali pomaly schádzať.

Výstavu otvorila prezidentka CSC p. Jana Lančaričová. Privítala vzácnych hostí – p. rozhodcu Harry Vella z Malty a p. Katarínu Staškovú, zástupkyňu štedrého sponzora, firmy Pharmacopola s.r.o, výhradného dovozcu zn. ROYAL CANIN na Slovensku. Okrem generálneho sponzora svojimi odmenami pre psíkov prispeli aj spoločnosti ILANA, s.r.o., majiteľ e-shopu www.zoo-zoo.sk, AQUAPET – výhradný dovozca zn. TOMMI, a_set, s.r.o. a p. Iveta Uhrová. Všetkým veľmi pekne ďakujeme! O hladký priebeh výstavy sa staral personál v kruhu – vedúcou kruhu a zároveň tlmočníčkou bol p. Nora Takáčová a zapisovala p. Soňa Heldová. Úderom 13.00 hodiny sa začalo posudzovanie.

Pán rozhodca začínal posudzovanie statikou na stole, kontroloval zhryz, dbal na správnu hlavu s typickým kokrím výrazom, mimoriadne dôležitá bola správna veľkosť a korektné uhlenie. Po spísaní posudku nechal zvyčajne prebehnúť jedno – dve kolečká a už sa rozhodoval o poradí. Veľmi rozmanitá bola u majiteľov psíkov hlavne úroveň predvedenia – známe tváre, dlhoroční chovatelia a priaznivci kokrov prezentovali svojich zverencov na vysokej úrovni. O to vypuklejšie sa vynímali medzi nimi nováčikovia, ktorých pokusy o handling vyvolali na tvári rozhodcu pobavený úsmev. A mnohí nováčikovia odchádzali z kruhu s predsavzatím, že musia doma dôkladne dopiľovať celkovú prezentáciu svojho psíka. 
Obe dámy v kruhu boli dokonalé profesionálky (za čo si zaslúžili od p. rozhodcu veľké uznanie po ukončení výstavy), takže nástupy do kruhu šli hladko a bez prieťahov.

Pre všetkých vystavovateľov aj ich hostí sa počas posudzovania podávala výborná domáca štrúdla, káva a minerálka. Po skončení a krátkej prestávke pokračovala výstava záverečnými súťažami. Tradične ich zahájili deti v súťaži Dieťa a pes. Na úplný záver sa p. prezidentka CSC poďakovala všetkým, ktorí mali zásluhu na úspešnom priebehu výstavy – p. rozhodcovi, personálu v kruhu, sponzorom, členom výboru, fotografke. Všetkých vystavovateľov pozvala na malé občerstvenie – voňavé grilované kuriatka.

Zaujímali nás – samozrejme – aj dojmy p. rozhodcu z výstavy a názor na úroveň predvedených kokrov. P. Vella v prvom rade veľmi pochválil organizáciu a hlavne úžasnú spoluprácu s oboma dámami v kruhu. Želal by si, aby takto profesionálny personál stretal na výstavách častejšie. A ako videl vystavených kokrov? Povedal: „ Som rozhodca, ktorý posudzuje veľké množstvo plemien po celom svete. Mám rád zvieratá, ktoré spĺňajú štandard. V tomto smere som dnes u Vás videl množstvo príliš veľkých (BIG, BIG) kokrov. Ja osobne nemám rád veľkých kokrov, podľa toho som sa aj v jednotlivých triedach rozhodoval. Môžem povedať, že psi, ktorých som si vybral ako víťazov farebných variet a ďalej – títo spĺňajú moju predstavu anglického kokra, tí sa mi veľmi páčili. Čo je vo Vašej krajine ešte potrebné zlepšiť, je práca s vystavovateľmi. Niektoré pokusy o prevedenie svojho psa vystavovateľom boli naozaj úsmevné. Špatný handling častokrát zbytočne znižuje ohodnotenie kvalitného zvieraťa. Na tom by mali vystavovatelia u Vás ešte veľa popracovať.

Naopak, videl som tu dnes aj niekoľko veľmi kvalitných ukážok handlingu, keď handler vedel presne vyzdvihnúť na psovi jeho kvality a potlačiť nedostatky.

SW Costopa´s FOREVER MAD & SW, BIS SPACY Black Petrs