Spravodaj 2021

 Milí priatelia, 

rok 2021 sme začínali s obmedzeniami, ktoré nám bránili osobne sa stretnúť, ale mali sme aspoň viac času sa doma venovať sebe, svojím rodinám ako aj našim štvornohým kamarátom. Psíci potrebujú našu pozornosť každý deň, či je lockdown alebo výstavná sezóna. 

Situácia sa našťastie v lete výrazne zlepšila a mohli aj kluby zorganizovať svoje akcie. Ani náš klub nezaostával. Podarilo sa nám zorganizovať 2 krásne výstavy vo veľmi príjemnej atmosfére a s ideálnym počasím. A to nebolo všetko …