Prihláška do CSC

Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

Členská prihláška do klubu chovateľov a majiteľov plemena Anglický kokeršpaniel

Cockerspaniel Club

Žiadam o prijatie za člena a vyhlasujem, že budem dodržiavať ustanovenia organizačného poriadku a uznesenia orgánov klubu.

Pred odoslaním prihlášky nezabudnite zaplatiť členský a zápisný poplatok. Cenník poplatkov Cockerspaniel Clubu.