Kennels

PATTYNA ZÁHRADA, Miroslav Gorej
BARI ROSE, Alena Kelešiová
DRYCASTLE, MUDr. Eva Felszeghyová
MOLLY MONET, Viola Rajjová
STILLMOORE, Michal Červenák
TOBI MIRACLE STAR, Iveta Uhrová
Z BOJNICKÝCH ÚDOLOV, Pavol Levický
Z BREKOVSKÉHO POHRADIA, Stanislav Benda
Z KRÁLOVSKEJ VYHLIADKY, Vladimír Škrabák
ZO ZÁMOCKÉHO PARKU, Jana Lančaričová
ZO ZOBORSKÝCH LESOV, Martina Bariak