Zoznam členov k 24.3.2018
Číslo
Reg.č.
Člen 
Priezvisko
Meno
1
0118/13
Č
Luknár
Albín
2
0141/17
R
Berčák Ing.
Miroslav
3
0015/08
R
Búda Bc.
Miroslav  
4
0140/17
R
Červeňák
Michal
5
0135/16
R
Dulaj
Miroslav
6
0021/08
R
Felszeghy, Mgr.
Alexander
7
0023/08
R
Felszeghy, Mgr. MBA
Oliver
8
0022/08
R
Felszeghyová, MUDr.
Eva
9
0025/08
R
Felszeghy Mgr.
Kristína
10
0105/11
R
Gorej
Miroslav
11
0106/11
R
Chrenko
Ján
12
0114/12
R
Kelešiová
Alena
13
0001/08
R
Lančaričová
Jana
14
0143/18
R
Levická
Darina
15
0092/10
R
Levický 
Pavol
16
0117/13
R
Machová, JUDr.
Martina
17
0073/09
R
Miháliková, Ing.
Slavomíra
18
0139/17
R
Nevrev Mgr.
Mykola
19
0079/09
R
Pečimonová
Jacqueline
20
0112/12
R
Poláčiková, Ing.Arch., PhD.
Linda
21
0126/15
R
Rajjová
Viola
22
0087/09
R
Seres
Pavol
23
0115/12
R
Speváčková
Michaela
24
0130/15
R
Škrabák
Vladimír
25
0124/14
R
Trojan MUDr.
Peter
26
0031/08
R
Uhrová
Iveta
27
0132/16
R
Vallová
Jana
28
0122/13
R
Vrkoslav
Jaroslav
29
0142/17
H
Antošová Mgr.
Andrea
30
0131/16
H
Malík
Zdeněk
31
0129/15
H
Najmanová
Ivana
32
0066/08
H
Studeník
Petr
Č - čestný, R-riadny, H-hosťujúci